Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali konferensiyalari materiallari

Материалы конференций Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми

The materials of the conferences of the Urgench branch of Tashkent University of information technologies named after Muhammad al-Khwarezmi

"Raqamli iqtisodiyot sharoitida dasturiy ta'minotni rivojlantirish istiqbollari" konferensiyasi 29.05.2020 y.

"Axborot texnologiyalarining zamonaviy muammolari hamda ularning yechimlari" konferensiyasi 05.06.2020 y.

"Hozirgi sharoitda yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda o‘qitishning zamonaviy tizimlari va texnologiyalarini qo‘llash masalalari" konferensiyasi 06.01.2021 y.

"Axborot texnologiyalari, tarmoqlar va telekommunikatsiyalar" ITNT-2021 xalqaro konferensiyasi 25.05.2021 y.

"Matematika va axborot tizimlarining dolzarb masalalari" konferensiyasi 12.11.2021 y.

"Axborot texnologiyalari, tarmoqlar va telekommunikatsiyalar" ITNT-2022 xalqaro konferensiyasi 29.04.2022 y.